Geef uw mening

Wij willen ons graag inzetten voor goede zorg en hebben daarom ook uw mening nodig. Wij zouden het erg op prijs stellen als u onderstaande vragenlijsten zou willen invullen. De vragenlijst is anoniem en wordt tevens gebuikt voor ons landelijk keurmerk kwaliteit.

Wilt u uw mening geven over dokter Kahveci.