Missie & Visie

Alhoewel er in de afgelopen jaren veel is veranderd in de gezondheidszorg is de huisartsenzorg als belangrijkste basisvoorziening altijd overeind gebleven. De huisarts is en blijft de spil in de eerstelijns gezondheidszorg. Daarin staat de patiënt centraal. De zorg moet zover mogelijk laagdrempelig toegankelijk zijn. Dit kan telefonisch, via digitale mogelijkheden of via fysiek contact. Vanuit dit fundament gaan wij als Huisartsenpraktijk Centrum West aan de slag.

Het team van Huisartsenpraktijk Centrum West staat voor betrouwbare, laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. Flexibiliteit en service naar de patiënt zijn hier een onderdeel van. Wij streven in alle contacten naar een open, eerlijke en toegankelijke onderlinge communicatie, die ook ruimte laat voor kritiek. De vertrouwensrelatie die de leden van het team vormen met de patiënt is hierbij een essentiële voorwaarde. Voor het creëren van zo’n vertrouwensrelatie is het van belang dat de patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat er een beroep op ons wordt gedaan.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke benadering en nemen graag de tijd om naar de patiënt te luisteren. Door goed naar het verhaal van de patiënt te luisteren, te achterhalen wat exact de vraag van de patiënt aan ons is, kunnen wij, door de koppeling aan onze deskundigheid, de patiënt zo goed mogelijk helpen of waar nodig verwijzen naar een behandelaar waar ook wij vertrouwen in hebben. Inlevingsvermogen in de ander, oprechte interesse, gevoegd bij kennis, overleg en samenwerking, in een optimaal toegeruste praktijk moeten een kwalitatief zo hoog mogelijke persoonlijke en integrale huisartsenzorg leveren.  Als team werken we zo samen om de patiënt steeds beter van dienst te zijn; Huisartsenpraktijk Centrum West: “Daar staat ú centraal!”

We streven ernaar om dichtbij en naast onze patiënten te staan met grote betrokkenheid en inzet. We willen goed naar onze patiënten luisteren en met ze meedenken. Waar mogelijk willen we tegemoet komen in de behoefte van de patiënt. Mede daarom willen we goed bereikbaar zijn gedurende de hele dag. De patiënten worden deskundig te woord gestaan en de uitstraling van de praktijk is netjes en schoon.

We hechten veel waarde aan continuïteit van zorg. Daarom willen we blijven werken met een vast team van artsen en assistentes.  Wij beschouwen huisartsenzorg als teamwerk. We streven naar betrokkenheid van het gehele team met ieder zijn eigen taakgebieden. Artsen delegeren op verantwoorde en gestructureerde wijze taken naar de assistentes en praktijkondersteuners. Vertrouwen is hierbij de basis voor een goede samenwerking. We helpen elkaar en durven ook een ander om hulp te vragen.

We vinden palliatieve zorg een belangrijke onderdeel van de huisartsenzorg waarbij we zoveel mogelijk begeleiden bij alle facetten van het levenseinde.  We vinden het belangrijk dat mensen in de laatste fase van hun leven in hun eigen omgeving kunnen blijven en proberen dit met hulp van onze zorgpartners zoals thuiszorg mogelijk te maken. Echter het uitvoeren van euthanasie is iets waar wij als artsen moeite mee hebben. Uiteraard wordt hierin wel de wens van de patiënt gerespecteerd en zullen wij dit zo nodig overdragen naar derden.

Onze zorg is niet alleen gericht op het bestrijden van ziekte maar ook op het bevorderen van gezondheid. We begeleiden bij een gezonde leefstijl, bij gedragsverandering en bij ieders mentale welzijn waarbij we hopen aan te sluiten bij de behoefte en mogelijkheden van de patiënt. 

Contact