Praktijkinformatie

De praktijk is op alle werkdagen van 8.00 – 17.00 uur geopend.

Via mijn uwzorgonline.nl kunt u 24 uur per dag herhaalrecepten aanvragen, een afspraak maken of een vraag stellen via een e-consult.

Spoedgevallen

Bij spoedeisende klachten belt u ons via 020 613 17 17. (Kies de 1-toets). De triagist/assistente beoordeelt als eerste aanspreekpunt de hulpvraag van u d.m.v. een triage. Triage is een beoordeling van de ernst en de urgentie van de hulpvraag. De triagist/assistente wil weten welke medische zorg, waar en op welk moment gegeven moet worden.

Bel ook 112 (ambulance) als het levensbedreigend is.

Afspraak maken

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur.

Voor elk spreekuurconsult wordt in principe 15 minuten gepland. Hierin kunt u één klacht of twee korte vragen bespreken. Heeft u meerdere klachten te bespreken, vraagt u dan aub om dubbele tijd (30 minuten), de assistente zoekt dan een geschikte tijd. Dit is ook plezierig als u een gesprek wilt voeren over een persoonlijk onderwerp, zodat we echt tijd kunnen nemen om goed naar u te luisteren. Het voorkomt ook onnodige uitloop van spreekuren, zodat iedereen beter wordt geholpen. Komt u met meerdere familieleden op het spreekuur, maakt u dan voor ieder een aparte afspraak.

De assistente zal u altijd vragen waarvoor u komt. Dit doen wij om het spreekuur goed te kunnen plannen. Onze assistentes hebben net als de huisartsen een geheimhoudingsplicht.

Huisbezoek

Aanvraag voor een huisbezoek graag voor 10.00 uur.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling over het algemeen beter. Het geniet dus ook de voorkeur om naar het spreekuur te komen als het ook maar even mogelijk is.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch terugbelspreekuur

Wij bellen u bij voorkeur terug, nadat u een terugbel afspraak heeft gemaakt met de assistente.

U belt naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, zoveel mogelijk rond een afgesproken tijdstip terug.

Bellen voor uitslagen

Als u bloed laat prikken of ander onderzoek laat verrichten belt u zelf voor de uitslag. Hoewel uitslagen soms binnen twee dagen bekend zijn kan de beoordeling langer duren. Over het algemeen kunt u na 3 werkdagen bellen over uw uitslag en het advies van uw arts.

Bel voor uitslagen tussen 09.00 en 12.00 uur. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

Assistentie en praktijkondersteuning

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. Bij voorkeur vraagt u recepten aan via deze site of via de telefoon via het keuze menu ( toets een 2). Verder kunt U bij de doktersassistente terecht voor:

  • oren uitspuiten
  • verbinden van wonden
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • aanstippen van wratten
  • suiker- en Hb-controle  
  • vaccinaties/injecties
  • verstrekken van informatiefolders

De praktijkondersteuner (POH)

De praktijkondersteuner (POH) ondersteunt de huisarts. Doel is de kwaliteit van de huisartsenzorg optimaal te maken.

Speciale aandachtsgebieden van de POH somatiek zijn COPD en astma, hart en vaatziekten, hoge bloedruk, hoog cholesterol, diabetes en de zorg voor kwetsbare ouderen.

Het aandachtsgebied van de POH GGZ is de geestelijke gezondheidszorg.

Avond-, dag- en weekenddienst

Voor spoedgevallen buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk, belt u met de Huisartsendienst Amsterdam telefoonnummer 088 – 00 30 600 . Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

De Huisartsendienst Amsterdam is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend. In het weekend en op feestdagen is de Huisartsendienst Amsterdam ook overdag bereikbaar.

Bezoek de website van de Huisartsendienst Amsterdam via ttps://www.huisartsenpostenamsterdam.nl/

Adres huisartsenpost:

Huisartsenpost West
OLVG, locatie West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE, Amsterdam